Välkommen på föredrag onsdagen den 27 oktober kl 19.00 på Edsbergs slott och lyssna på Isak Lidström. Isak Lidström är idrottshistoriker, verksam som lärare vid Gymnastik- och idrottshögskolan och vid Stockholmsuniversitet. Han disputerade tidigare i höstas på en avhandling om skidsportens samiska historia, men har även ett stort intresse för de gamla folkliga idrotterna i Sverige. Lidström har skrivit ett tiotal vetenskapliga artiklar i olika idrottshistoriska ämnen. Han har även skrivit två böcker, en om Anders Zorn och hans egensinniga skidtävlingar vid 1900-talets början, och en om 1929 års Vasaloppssegrare, fiskesamen Johan Abraham Persson.